Skip to main content
Aktuellt

I samma träbåt

By 24.1.2020No Comments

Megatrender ökar intresset för trä, men samtidigt ökar prispressen på råvaran. Därför är ett effektivt utnyttjande av trä ett livsvillkor för företagen inom branschen.

I kampen mot klimatförändringen kommer trä ofrånkomligen att vara en av vinnarna i konkurrensen mellan olika råvaror. Det växande intresset för trä skapar efterfrågan inom sågindustrin, men samtidigt blir de gamla utmaningarna allt större. Den största utmaningen är att få råvaran till ett konkurrenskraftigt pris. När efterfrågan på trä ökar, blir det allt sannolikare att sågföretagen ställs inför dessa utmaningar.

För ett sågverk är råvarans andel av alla kostnader cirka 70 procent. Därför är ett effektivt utnyttjande av trä ett livsvillkor för sågföretagen. Vi gör vårt bästa för att utveckla allt mer intelligenta lösningar som ökar kostnadseffektiviteten för våra kunder.

Det senaste exemplet på utvecklingsarbetet är dx-sågning, där en linje har flera sågande maskiner. Detta gör att sågningshastigheten kan fördubblas och utnyttjandet av råvaran effektiviseras.

Genom att utveckla sågtekniken har vi även kunnat förbättra kvaliteten på den flis som uppstår som biprodukt vid sågning. Detta ökar i sin tur sågverkets prissättningskraft inom flishandeln.

Även våra tjänster syftar till att öka kostnadseffektiviteten. Förebyggande underhåll och fjärrdiagnostik av kundernas utrustning förebygger onödiga produktionsavbrott.
De krav på effektivitet som ställs på våra kunder påverkar naturligtvis även vår verksamhet – vi sitter ju i samma träbåt. Varje kund överväger sina investeringar noga för att undvika överinvesteringar. Vi utvecklar ständigt även vår kostnadseffektivitet genom att till exempel investera i intelligenta produktionsrobotar och verksamhetsmodeller.

När vi ökar kostnadseffektiviteten för oss själva och vår utrustning, skapar vi förutsättningar för att trä ska få den ställning som det förtjänar. Dessa förutsättningar stärks av stora megatrender, som uppmuntrar till att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Därför ser framtiden ljus ut för kolbindande trä, som bland annat kan ersätta betong och stål inom byggande.  Vi vill vara med om att bygga upp denna ljusa framtid.

Tuomas Halttunen, vice verkställande direktör för Veisto Oy och HewSaw