Skip to main content

Tietosuojaseloste

Dataskyddsbeskrivning och cookiepolicy

Rekisterinpitäjä

Veisto Oy

Yrittäjäntie 1
52700 Mäntyharju, Finland

Lari Oranen
[email protected]

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Veisto Oy:s webbplats

Dataskyddsbeskrivningen har senast uppdaterats: 20.1.2020

 1. Personuppgiftsansvarig
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700 Mäntyharju
 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
  Lari Oranen
  [email protected]
 3. Dataskyddsbeskrivningens namn
  Användarregister för Veisto Oy:s webbtjänst samt webbanalys av webbplatsen.
 4. Rättslig grund och syftet med behandling av personuppgifter
  Grunden för behandlingen av personuppgifter är Veisto Oy:s kundrelation, kontakt eller relation till en intressentgrupp. Uppgifterna används för att sköta kundrelationen samt för att förbättra användarupplevelsen i webbtjänsten hewsaw.com. Personuppgifterna upprätthålls för att de meddelanden som användarna skickar via olika formulär ska kunna besvaras.
 5. Användarregister
  Följande uppgifter sparas i användarregistret: personens namn, företag/organisation samt kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress).
  De uppgifter som sparas i registret fås av användaren genom de meddelanden som användaren skickar via olika webbformulär och där användaren lämnar ut uppgifter.
 6. Webbanalys
  Käytämme kävijätietojen analysointiin Google Inc:n (”Google”) ylläpitämää verkkoanalyysipalvelua, joka käyttää sivustollamme evästeitä. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/
 7. Vi använder cookies (kakor) på vår webbplats bland annat för teknisk överföring av information för att underlätta användningen av tjänsten. Funktionen används inte för att samla in personuppgifter om användaren. Dessutom är det möjligt att samla in statistikuppgifter om användningen av tjänsten, såsom besökarantal, de populäraste sidorna, ingångs- och utgångssidor etc. Om du inte vill att tjänsten ska kunna samla in information med hjälp av cookies, kan du förbjuda cookies via webbläsarens inställningar. Detta kan dock påverka webbplatsens funktion, vilket gör att vi inte kan garantera att webbplatsen fungerar felfritt.Webbplatsen har ett s.k. socialt tillägg för tredje parters, dvs. Youtubes och Instagrams, sociala insticksprogram. På tredje parters applikationer tillämpas deras användarvillkor och övriga villkor.
 8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
  Dataskyddsbeskrivning
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700
  Mäntyharju, Finland
  [email protected]
  0276368-5
  www.hewsaw.com
  Personuppgifter lämnas inte regelmässigt ut till andra parter, men de kan lämnas ut om den gällande lagstiftningen tillåter och kräver detta. Den personuppgiftsansvarige lämnar inte ut eller överför personuppgifter utanför EU eller EES utan särskilt tillstånd.
 9. Principer för skydd av registret och lagringstid för uppgifterna
  Den tekniska utrustningen är skyddad i enlighet med Veisto Oy:s riktlinjer för informationssäkerhet. Som personuppgiftsansvarig ser Veisto till att de insamlade uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt och endast av de anställda som ansvarar för detta. Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på ett lämpligt sätt. Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att genomföra syftet med behandlingen av personuppgifter.
 10. Den registrerades rättigheter
  Varje registrerad person har rätt att kontrollera sina uppgifter som sparats i registret och att kräva att eventuella felaktiga uppgifter ska rättas till eller att ofullständiga uppgifter ska kompletteras. Den registrerade har även rätt att få sina personuppgifter raderade från registret. Dessutom har den registrerade rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige inte har följt tillämplig lagstiftning om dataskydd i sin verksamhet. I Finland är tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå ([email protected]). Som personuppgiftsansvarig svarar Veisto Oy på de registrerades begäranden inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning, dvs. i regel inom en månad. Begäran ska skickas till adressen:
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700 Mäntyharju, Finland
  [email protected]