Skip to main content

Choose the Original – HewSaw Grey

Produkter

Våra produkter stöder effektivitet

HewSaw-produkterna använder smart teknologi som stöd för en lönsam sågning. Därför utnyttjar våra sågmaskiner och såglinjer råvaran så effektivt som möjligt fram till det minsta spånet och förbättrar kostnadseffektiviteten för våra kunder.

  • En helt optimerad kurvsågning försäkrar det bästa utbytet från en stock. Dx-sågningen med sågning i 2 steg ökar produktionseffektiviteten till det dubbla jämfört med traditionella metoder.
  • Smarta lösningar förbättrar kundernas verksamhet. Vi stöder produktionen bland annat med fjärrmätning, virtuell utbildning och förebyggande service.
  • Vi erbjuder många olika grundversioner på sågmaskiner och såglinjer. Vi skräddarsyr ändå varje produkt enligt kundens behov. Som ett oberoende företag samarbetar vi med de ledande företagen inom branschen, så vi kan ta kundernas behov i beaktande för sågverkets olika delar.
  • I den bifogade menyn hittar du våra produktpresentationer. Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lösning som passar just för era behov.

Produktsökning

HewSaw R200 1.1

HewSaw R200 A.1

HewSaw R250 A.1

HewSaw R250 1.1

HewSaw SL200 2.2

HewSaw SL250 2.2

HewSaw SL250 3.3

HewSaw CRS200 / CRS250

HewSaw LogIn