Skip to main content

Choose the Original – HewSaw Grey

Produktutveckling

Våra kunders önskemål styr oss att utveckla lösningar som stöder deras syften.

Vår produktutveckling siktar på våra kunders effektivitet

dx-sågning tar sågindustrin till 2020-talet. I dx-sågning placerar man flera sågmaskiner i en linje. Den gör sågningen dubbelt så snabb, utnyttjar råvaran effektivare än tidigare och minskar belastningen på klingorna.

Med hjälp av dx-sågning ökar HewSaw på sitt teknikförsprång som den fick med kurvsågningen redan i de första sågmaskinerna. I optimerad kurvsågning väljer man den postning som ger det bästa utbytet för varje stock.

Likaså har vi utvecklat sågtekniken så att sågmaskinen alltid tillverkar flis av högsta kvalitet anpassad till cellulosaindustrin. En jämn kvalitet ger sågen bättre förhandlingskraft i flishandeln.

Nu tar vi alltså branschen till en ny era med dx-sågning, där blocket öppnas med försågningsklingor före man gör genomsågningen. dx-lösningen har lett till en produktion på över 300 m3 per timme. När bytesintervallerna på klingorna, därtill blir längre anser vi att vi med gott samvete kan tala om ett stort tekniksprång.

Kundernas önskemål styr oss att utveckla lösningar som hjälper i vardagen. Som stöd för vardagen är våra maskiner uppkopplade med hjälp av vilken vi kan förebygga onödiga driftsstopp och optimera användningen av sågmaskinerna. Detta gjorde vi redan när de flestas började tala om ”Internet of Things”.
Arbetssäkerheten har vi utvecklat systematiskt under 25 år. De nya maskinerna och såglinjerna är dammtäta, tysta, ingärdade och stängda så att personalen är säker. Sågarna har planerats så att den fysiska belastningen är minimal och arbetsergonomin förbättras.

Fråga mer

Magnus Karlsson
Teknisk Säljare
Gamby stora Gamby 521
697 93 Hjortkvarn
Mob. 070 396 6085
[email protected]