Skip to main content

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Rekisterinpitäjä

Veisto Oy

Yrittäjäntie 1
52700 Mäntyharju

Lari Oranen
[email protected]

Y-tunnus: 0276368-5

Potentiaaliset asiakkaat ja prospektit

Rekrytointirekisteri

Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste

Veisto Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteen viimeisin päivitys: 18.10.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700 Mäntyharju
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Lari Oranen
  [email protected]
 3. Tietosuojaselosteen nimi
  Veisto Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri sekä verkkosivuston kävijäseuranta.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Veisto Oyn asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhde. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä hewsaw.com-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Henkilötietoja ylläpidetään, jotta lomakkeiden kautta tuleviin viesteihin voidaan tarvittaessa vastata.
 5. Käyttäjärekisteri
  Käyttäjärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan.
 6. Kävijäseuranta
  Käytämme kävijätietojen analysointiin Google Inc:n (”Google”) ylläpitämää verkkoanalyysipalvelua, joka käyttää sivustollamme evästeitä. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa
  http://www.google.fi/policies/privacy/
 7. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen palvelun käytön helpottamiseksi. Toimintoa ei käytetä käyttäjän henkilötietojen keräämiseen. Palvelun käytöstä voidaan kerätä lisäksi tilastollista tietoa esimerkiksi kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista jne. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, niin voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa kuitenkin internet-sivujen toimivuuteen, jolloin emme voi taata sivujen virheetöntä toimintaa.
  Sivustolla on niin kutsuttu sosiaalinen laajennus kolmannen osapuolen eli Youtuben yhteisöliitännäiseen. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietosuojaseloste
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700
  Mäntyharju
  [email protected]
  0276368-5
  www.hewsaw.com
  Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta niitä voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä rekisterinpitäjän toimesta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman erillistä lupaa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Veisto Oy:n tietoturvaohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjänä Veisto huolehtii siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytämme vain niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus myös pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto ([email protected]). Rekisterinpitäjänä Veisto Oy vastaa sille osoitettuihin pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Pyyntö on tehtävä osoitteeseen:
  Veisto Oy
  Yrittäjäntie 1
  52700 Mäntyharju
  [email protected]