Skip to main content
Ajankohtaista

Veisto liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Veiston saharatkaisuilla tehokkaasti tuotettu sahatavara auttaa sitomaan hiilidioksidia jo 35 valtiossa ympäri maailman. Veisto liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin edistääkseen kestävämpää tulevaisuutta.

Veiston sahakoneet, sahalaitteet, varaosat ja palvelut on suunniteltu talousmetsien tuottaman raaka-aineen tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaille räätälöitävien sahalinjojen tärkeimpiin suunnittelukriteereihin kuuluu puuraaka-aineen hyödyntämisen maksimointi. Näin mahdollisimman suuri määrä puutukeista konvertoidaan hiiltä sitoviksi sahatavarakappaleiksi.

”Sahatuotteet edistävät kestävää kehitystä, sillä sahatavara varastoi hiiltä pitkäaikaisesti”, Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo. ”Lisäksi talousmetsä sitoo hiiltä tehokkaammin hoitamattomaan metsään verrattuna, koska se pysyy terveenä ja kasvavana.”

Yhtiön tuotteilla merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin

”Noin 80 % saharatkaisujemme tuotannosta menee vientiin. Maailmalla HewSaw®-konekantaa on jo 35 valtiossa, ja niiden tuottama sahatavara sitoo vuosittain hiilidioksidia (Mt CO2) noin 30 miljoonaa tonnia”, Rautio toteaa.

”Haluamme toimia alallamme suunnannäyttäjänä, niin tuotteidemme kuin toimintamme osalta, joten ABB:n Energy Efficiency Movementiin mukaan lähteminen oli helppo päätös”, Rautio perustelee.

ABB:n käynnistämä Energy Efficiency Movement kokoaa yhteen ekosysteemin, jonka tavoitteena on nopeuttaa energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Mukana on jo noin 200 organisaatiota. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan energiatehokkuudella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 prosenttia seuraavien 20 vuoden aikana. Energy Efficiency Movement julkaisi äskettäin ”Industrial energy efficiency playbookin”, jonka 10 toimenpiteellä yritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan, alentaa energiakustannuksiaan ja vähentää päästöjään jo nyt.

Lue koko artikkeli aiheesta täältä