Choose the Original – HewSaw Grey

Historia

Veisto-konsernin tarina alkoi vuonna 1964, kun Raution veljekset kehittivät ensimmäisen parrunveistokoneen omaan käyttöönsä. Parrunveistokoneesta kehitettiin myöhemmin pienpuun sahaukseen soveltuva sahakone. Vaikka tämäkin laite oli alunperin tarkoitettu omaan käyttöön, sana vallankumouksellisesta keksinnöstä kiiri muiden sahamiesten korviin. Pohjatyö sahakoneiden teolliselle valmistamiselle oli luotu.


1950-luku

Yritteliään savolaisen pienviljelijän Evert Raution neljä poikaa Esko, Kauko, Jouko ja Hannu, olivat jo nuorukaisiksi varttuessaan tottuneet raapimaan perheen toimeentulon metsästä ja vähäisiltä pelloilta. Työ oli rankkaa: metsätöitä, ojankaivua, maanviljelyä, sahausta, metsästystä. Eipä siis ihme, että veljeksien mielessä iti jatkuva kiinnostus lihastyötä helpottavan konevoiman mahdollisuuksiin. Rahaa vain ei ollut koneiden ja työkalujen hankkimiseen, joten rakentamassaan pajassa veljekset hitsailivat romuraudasta, käytetyistä moottoreista ja hylätyistä koneista mitä uskomattomimpia vempaimia. Pajassa syntyi mms. kivenraivausvaunu, traktori ja sirkkelisaha. Myös parrunveistokoneen esiaste kehitettiin helpottamaan Egyptin markkinoille menevien rakennusparrujen veistämistä. Sähkökin tuotettiin itse omatekoisella generaattorilla pajan ja kylän tarpeisiin.

"Aina on pitänyt itse rakentaa ne koneet, joilla on itsensä elättänyt".
- Kauko Rautio

4KASIVEI2 4KONEVEI2


1960-luku

Ruosteisesta romuraudasta kyhätty parrunveistokone, hirvennahka hakesuojanaan, ei ensin oikein vakuuttanut parrunostajia. Koesahauksessa kone kuitenkin näytti hampaansa veistäen kelvollisia parruja. Ensimmäinen urakointisopimus saatiin ennakkoluulottoman Uuraan Puun kanssa parrujen veistosta Sonkajärvellä. Parrukone vain traktorin perään ja uusi ura oli alkamassa. Veljekset totesivat pian, että tällä saattoi elää, joten uusien koneiden rakentamiseksi tarvittiin uudet tilat ja yhtiö. Perustettiin Kone-Veisto Velj. Rautio vuonna 1964.

Mäntyharjun taajamaan rakennettiin uusi paja parrukoneiden valmistusta varten, mutta juuri silloin parrunvienti pysähtyi. Piti keksiä korvaavaa toimintaa, kuten salaojaputkien ja pyöröhirsien valmistus – tietenkin omilla, tehtävään räätälöidyillä koneilla.

 

1970-luku

Parrujen menekki elpyi ja traktorin perään asennetuilla veistoyksiköillä oli taas kysyntää. Veljekset kylältä värvättyine työmiehineen kiersivät urakoimassa useilla veistoyksiköillä ympäri Suomea. Vuoteen 1976 mennessä veljekset olivat perustaneet myös toistakymmentä kiinteää parrunveistoasemaa. Koneveiston koneet veistivät täydet 100 % Suomen parruviennistä, parhaimmillaan lähes 300 000 m³ vuodessa.

Muutokset Egyptin poliittisessa tilanteessa, yhdessä uusien säännösten kanssa, aiheuttivat parrujen kysynnän laskun ja lopullisen kysynnän romahtamisen 70-luvun loppuun mennessä. Tilanne oli jälleen kerran ongelmallinen. Jotain uutta yhtiön pelastamiseksi oli tehtävä ja nopeasti. Veljeksille oli onneksi kertynyt huomattava määrä kokemusta pienpuun hyödyntämisestä, joten he ryhtyivät Kaukon johdolla kehittämään pienpuun sahaukseen soveltuvaa sahakonetta, ajatuksena perustaa oma sahalaitos tukemaan yrityksen taloutta. Sodan jälkeen istutetut metsät alkoivat olla ensiharvennushakkuiden tarpeessa ja ounasteltiin myös, että tarvetta pienpuuta hyödyntävälle sahakoneelle olisi pian olemassa.

 

1980-luku

Uutta toimialaa varten perustettiin Veisto-Rakenne Rautio Oy ja rakennettiin uusi konepaja. VeistoSaha R115-sahakoneen prototyyppi valmistui ja sitä testattiin ja paranneltiin omalla konepajan läheisyydessä sijaitsevalla sahalaitoksella. VeistoSahan tuottamalle hyvälaatuiselle sahatavaralle alkoi pian syntyä kysyntää ja sahureiden kiinnostus uutta konetta kohtaan heräsi ympäri maan. Pian Veisto-Rakenne Rautio uskalsikin tarjota konetta myös ulkopuolisille ja ensimmäinen VeistoSaha toimitettiin suomalaiselle sahalaitokselle vuonna 1983. Parin vuoden kuluttua käynnistyi myös vientitoiminta, kun Norjaan myytiin kaksi konetta HewSaw-tuotemerkillä.

"Yhdessä on isoja riskejä otettu ja yhdessä seuraukset kannettu".
- Jouko Rautio


1990-luku

Ennennäkemätön HewSaw-sahakone alkoi saada kannattajia. HewSawn tarkka pyörösahaustekniikka, hyvä käyräsahausominaisuus, pieni koko ja tehokkuus tuottivat hyvälaatuista, haluttua sahatavaraa ja haketta – sekä hyvät tulot omistajalleen. Yhtiö harjoitti myös omaa sahaustoimintaa Kissakosken ja Kokkosenlahden sahoilla. Sahoilta saatiin arvokasta käytännön kokemusta sahakoneiden tuotekehitykseen.

Elettiin taas murrosvaihetta: Veljekset alkoivat päästellä naruja käsistään seuraavalle sukupolvelle kerittäväksi. Markkinointiin satsattiin, vientitoimintaa alettiin harjoitella ja kauppoja alkoi syntyä myös pohjoismaiden ulkopuolelle. Tytäryhtiöitä perustettiin tärkeimmille markkina-alueille hoitamaan markkinointia ja huoltotoimintaa. Konepajaa laajennettiin usean otteeseen, konekantaan investoitiin vahvasti ja alettiin pyrkiä sarjatuotantoon.


2000-luku

Pitkän tuotekehitystyön tuloksena HewSaw-sahalinjat normaalitukin sahaukseen alkoivat saada maailmanlaajuista kysyntää. Omaa sähkö- ja automaatio-osaamista vahvistettiin. Myös tuotekehitykseen panostettiin päämäärätietoisesti.

 

Vuonna 2014 - suomalaisia sahalinjoja jo 50 vuotta

Vuosi 2014 on Veisto Oy:lle erityinen. Puoli vuosisataa on kulunut siitä, kun Raution veljekset kehittivät ensimmäisen parrunveistokoneen omaan käyttöönsä. Tämä loi perustan teollisen sahakoneen valmistamiselle ja liiketoiminnalle.

Veisto Oy on kasvanut vuosien varrella globaaliksi sahakonetoimittajaksi: HewSaw-koneyksikköjä on toimitettu yli 400 ja 32 maahan. Viennin osuus toimituksista on yli 80 %. Mäntyharjulla sijaitsevasta konepajasta on kasvanut nykyaikainen tehdas, jossa on valmistustyötä varten moderni konekanta ja korkea automaation taso. Tehtaalta sahalinjat lähtevät kaikkialle maailmaan, missä sahataan puuta.